Korte Verhalen

Vriendinnen

Schoenen

Club Caribana

De man met de gitaar *

Een dagroute van tien euro

Het schilderij

Het terras


* Gepubliceerd in 2010 in ‘OP WEG NAAR DE HORIZON’, verzamelde verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs.

Op-weg-naar-de-Horizon_1  Op-weg-naar-de-Horizon_2

‘OP WEG NAAR DE HORIZON’ is een bloemlezing van interessante verhalen die het afgelopen jaar zijn verschenen. Met elkaar bieden deze verhalen een boeiende afspiegeling van eigentijdse belevenissen en opvattingen. Verschillende generaties voeren het woord en de auteurs zijn niet gebonden aan een vast thema. Het resultaat is een bundel eigenzinnige verhalen die de lezer meeslepen in een mengeling van fantasie en werkelijkheid. Telkens weer wordt de lezer verrast met oorspronkelijk werk en verrijkt met voorbeelden van inventiviteit en verbeelding door creatieve auteurs.